19 June 09:00Studio

Syftet med projektet

Projektet syftar till att bidra till att göra förpackningar av plast och papper ner cirkulära genom att skapa ett samverkansforum som berör alla parter i förpackningsvärdekedjan. Detta ska uppnås via ökad kunskap och förståelse hos alla aktörer om hur strukturerna ser ut idag för att identifiera innovativa förbättringsförslag. Kunskapen ska bäras vidare i förpackningsklustret Packbridge vars nätverk samlar hela förpackningsvärdekedjan.

Träffar

Vi kommer i detta projekt att träffas under 4 tillfällen under 2018.  
Datum: 6 februari, 10 april, 19 juni, 23 aug

Denna träff kommer fokusera på:

Insamlingen har en nyckelroll för att öka materialåtervinningen, och utan insamling blir det ingen materialåtervinning. Vad är utmaningarna i insamlingsledet och hur kan aktörer före och efter insamlingssteget underlätta för materialåtervinningen? Sorterings- och upparbetningssteget ska förbereda det insamlade materialet för materialåtervinning. Var ligger begränsningarna i befintliga sorterings- och upparbetningsprocesser? Vilken typ av produkter/material kan sorteras ut för materialåtervinning, och vad bildar idag ett rejekt till energiåtervinning?

Vill du deltaga?

Är du intresserad av att deltaga på våra träffar? Anmäl gärna ditt intresse nedan så återkommer vi med mer information. 

Med finansiering från: