Anmälan

19 June 09:00Bredaryds Wärdshus - Swerec står värd

Syftet med projektet

Projektet syftar till att bidra till att göra förpackningar av plast och papper ner cirkulära genom att skapa ett samverkansforum som berör alla parter i förpackningsvärdekedjan. Detta ska uppnås via ökad kunskap och förståelse hos alla aktörer om hur strukturerna ser ut idag för att identifiera innovativa förbättringsförslag. Kunskapen ska bäras vidare i förpackningsklustret Packbridge vars nätverk samlar hela förpackningsvärdekedjan.


Träffar

Vi kommer i detta projekt att träffas under 4 tillfällen under 2018.  
Datum: 6 februari, 10 april, 19 juni, 23 aug


Denna träff kommer fokusera på:

Insamling, sortering och upparbetning – plastförpackningar

Insamlingen har en nyckelroll för att öka materialåtervinningen, och utan insamling blir det ingen materialåtervinning. Vad är utmaningarna i insamlingsledet och hur kan aktörer före och efter insamlingssteget underlätta för materialåtervinningen? Sorterings- och upparbetningssteget ska förbereda det insamlade materialet för materialåtervinning. Var ligger begränsningarna i befintliga sorterings- och upparbetningsprocesser? Vilken typ av produkter/material kan sorteras ut för materialåtervinning, och vad bildar idag ett rejekt till energiåtervinning?

Swerec står värd för träffen

Vill du deltaga?

Är du intresserad av att deltaga på våra träffar? Anmäl gärna ditt intresse nedan så återkommer vi med mer information. 

Anmälan

Agenda

Välkommen, kaffe & fika

35min

Välkommen! - Återkoppling från förra träffen

15min

Kunskapsunderlag för ökad källsortering av plastförpackningar

Anna Fråne - IVL

45min

Utmaningar vid insamling av förpackningar

Peder Forsgren - Ragn-Sells

30min

Pantsystemet - insamling och materialåtervinning

Sara Bergendorff - Returpack

30min

Lunch

45min

Materialåtervinning av plastförpackningar i praktiken

Leif Karlsson - Swerec 

Inklusive rundtur på anläggningen

90min

Manual för design av plastförpackningar för att underlätta materialåtervinningen

Einar Ahlström - FTI

30min

Fika

30min

Begreppsförvirringen kring olika typer av bioplaster

30min

Gruppdiskussioner

30min

Avslutande del - info om kommande träff

15min

Slut för dagen

Med finansiering från: